Z wizytą u logopedy

Rodzicu!

Kiedy zauważysz, że Twoje dziecko ma problemy z mową, udaj się do logopedy.

Nie czekaj aż „samo przejdzie”, gdyż będzie gorzej.

Logopeda pomoże Twojemu dziecku.

Kontaktując się z logopedą w momencie zauważenia nieprawidłowego rozwoju mowy dziecka, dowiesz się jak należy dalej postępować, bądź też logopeda rozwieje twoje obawy. Kontakt z logopedą umożliwi Twojemu dziecku objęcie go terapią (jeśli taka będzie konieczna) lub odpowie na wiele nurtujących pytań dotyczących rozwoju mowy. Badając Twoje dziecko logopeda oceni:

  • stan aparatu artykulacyjnego,
  • rozumienie mowy,
  • artykulację poszczególnych głosek,
  • zasób mowy czynnej i biernej,
  • ekspresję mowy,
  • percepcję słuchową,
  • oceni umiejętności szkolne dziecka takie jak: czytanie, pisanie, liczenie.

Wskaże jakie badania pomocnicze należy wykonać (psychologiczne, laryngologiczne, pedagogiczne, foniatryczne, psychiatryczne, ortodontyczne, neurologiczne, audiologiczne i inne). Korzystając z wizyty u logopedy uzyskacie Państwo informacje o stanie rozwoju mowy Waszego dziecka oraz uzyskacie wskazania do podjęcia pracy terapeutycznej. Wczesne rozpoznanie problemów z rozwojem mowy daje szansę Waszemu dziecku na lepszy rozwój i start w szkole. Należy pamiętać, iż przedłużające się problemy z mową, wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie dziecka w grupie, na osiąganie dojrzałości szkolnej, na emocje dziecka. Zwlekanie z wizytą u logopedy powoduje utrwalanie się występujących zaburzeń, co w następstwie znacznie wydłuża czas terapii logopedycznej. Dlatego też, tak ważne jest, aby w momencie zauważenia nieprawidłowości w mowie dziecka jak najprędzej skonsultować się z logopedą w celu oceny występującego problemu i podjęcia odpowiednich działań naprawczych.